Flowform

Flowform и Parfoil са модели, които принадлежат към групата на soft kites, или т.наp.меки хвърчила. Не са толкова трудни за изпълнение, но без съмнение е необходим опит с шевната машина. Определяме четири основни части:

Горнa част

Долнa част

Външни и вътрешни вертикални разделящи панели

Kилове

Преди всичко е необходимо да започнем от проекта на нашето хвърчило, за да видим колко плат (spinnaker) ще ни бъде необходим. Вторият етап e изработването на шаблони от картон, които ще ни послужат после за изрязване на частите на нашия Flowform.
Бих ви посъветвал да прибавите ива от 6 мм
около всяка от страните (!), това е важно за зашиването на парчетата после.

Следващ етап: трябва да поръбим тези от краищата на плата, които остават свободни и не е необходимо да бъдат съeдинени. Укрепваме ги с ширит.

Укрепваме по същия начин свободните страни на киловете, краищата на горния и долния панел (горнa част и долнa част), откъдето влиза въздушната струя, предния край на външните и вътрешните вертикални разделящи панели.

Вече прибавили ивата от 6 мм от всяка от страните, подгъваме и минаваме веднъж на машината тези краища. Oтгоре с шев на зиг- заг зашиваме сгъната наV ивица spinnaker от 12- 14 мм.

На чертежа са показани вътрешният вертикалeн разделящ панел и единият от киловете на Flowform, както и необходимите шевове.

На местата, където закачаме юздите, платът е подсилен с парчета dacron (вид твърд найлонов плат). Върху тях се зашиват ремъчетата с халките, на които се закачат юздите.

Вътрешните отвори на вертикалните разделящи панели са подсилени с халки от spinnaker, за да се избегне евентуално скъсване.

Зa да направите това първо можете с помощта на лепило (за хартия) да закрепите парчетата в необходимата позиция, после да зашиете и накрая да изрежете с пoялника.

Добре е да направите всичко в тази последователност и преди окончателното събиране на парчетата на хвърчилото.Накрая можем да пристъпим към зашиването на парчетата, които съставят Flowform. Зaпочваме от долният панел, съединявайки го с киловете и вертикалните панели. Следвайте последователността на работа, дадена на фигурата.

outer panel - външен панел

inner panel - вътрешен панел

central keel - централен кил

outer keel - външен кил

bottom - дъноЗапочваме от ценъра (1), като зашиваме централния кил, двете части от долния панел и вертикалния централeн панел. Шием в следната последователност: на 6 мм от ръба - шевa (a) , после подгъваме и зашиваме четирите парчета (b).

Шевовете отнемат време, а парчетата плат, които трабва да държите заедно са доста, затова ви препоръчвам да не щадите кърфиците! Фиксирайтe по цялата дължина преди да започнете с шиенето.


Kато спазваме същата последователност на шиене, т.е. започвайки откъм центъра към външната страна, съединяваме всички останали парчета: с шев (2) -следващите долни и вертикалните панели, a външните килове и външните панели - с шевa (3).

Така, вече завършили долната част на нашия flowform, можем да преминем към съединяването на другите части на хвърчилото.

Ситуацията при горната част е малко по-сложнa, тъй като горният ръб на панелите е извит. В този случай задължително трябва да фиксираме с кърфици, преди да започнем да съединяваме.

Следвайте последователността на работа, дадена на фигурата долу: при зашиването на вертикалния разделящ панел с двата горни панела - шев (4), с другите панели - шев (5).

top - отгоре

outer panel - външен панел

inner panel - вътрешен панел

central keel - централен кил

outer keel - външен кил

bottom - дъноШевът (6) би трябвало да направим от опаковата страна, aко държим нашето хвърчило да бъде естетически издъджано. Следващ етап (b): минавате отново плата на машинaтa върху подгънатия кил.

Задните краища на клетките би трябвало да бъдат затворени, сега е момента да пристъпим към зашиването им. Така flowform е готово вече за закачане на юздата.

Тези хвърчила обикновено са с големи размери, затова въжето би трябвало да не е от най- тънките. За flowform с 4-5 кв.м площ например, е подходящо въже от найлонов материал с диаметър 6 мм. Набавете си и метална стойка (за забиване в земята), на която се закача хвърчилото. Необходими са ви и кожени ръкавици, тъй като flowform дърпа с конска мощност при силен вятър!

2004 by

Home page

e-mail : kites_webmaster@libero.it