Jim Rowland's Junior FlowformПроектът на този модел flowform е от книгата на Джим Роулънд “Soft Kites and Windsocks”.

Рaзмерите, които съм използвал са: широчина 940 mm и дължина 850 mm, т.е. това е един малък вариант на flowform.


2007 by

Home page

e-mail : kites_webmaster@libero.it